Muisje » Specials » Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een situatie waarin 1 op 5 vrouwen in Nederland mee te maken krijgen. Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer, maar ook mannen, kinderen of andere familieleden. Slachtoffers van huiselijk geweld hebben vaak te maken met een gevoel van schaamte. Ze willen, of kunnen, geen aangifte doen bij de politie waardoor het hulpverleningstraject langzaam op gang komt.
Deze special zal een aantal artikelen tonen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het eerste artikel zal gaan over partnergeweld, gevolgd door een artikel over het (tijdelijk) huisverbod. ten slotte zal een artikel worden getoond die het hulpverleningstraject beschrijft wanneer er sprake is van huiselijk geweld of (een vermoeden van) kindermishandeling.

Partnergeweld

Partnergeweld is geweld in intieme relaties. Het geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van een van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de intregiteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten. Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen.

Partnergeweld kent verschillende vormen. Zo wordt er onderscheid gemaakt in:
  • Fysiek geweld
  • Psychisch geweld
  • Seksueel geweld
  • Structureerl geweld
  • Economisch geweld

Het (tijdelijke) huisverbod

Het (tijdelijk) huisverbod is ingevoerd om huiselijk geweld tegen te gaan of te voorkomen. Het huisverbod is een instrument dat inhoud dat de dader van huiselijk geweld uit zijn/haar woning wordt geweerd. Dit verbod kent een gemiddelde duur van tien dagen. Naast het feit dat de pleger van huiselijk geweld geweerd wordt uit zijn/haar woning, mag er geen contact worden opgenomen met familie en eventuele kinderen. Na de periode van tien dagen kan het huisverbod worden verlengt tot een periode van vier weken. Tevens kan het huisverbod na tien dagen worden ingetrokken wanneer de dader de geboden hulp accepteerd en er geen direct gevaar is voor het huishouden.

De hulpverlening

Het succes van hulpverlening hangt sterk af van het aanvaarden van hulp door de betrokken personen. Het is dan ook van belang dat de hulpverlening bij huiselijk geweld snel op gang komt omdat de betrokken personen zich in een crisissituatie bevinden. De eerste dagen nadat het huiselijk geweld tot een crisispunt gekomen is, wordt de hulpverlening voor het slachtoffer sneller geaccepteerd. Wanneer er verschillende hulpverleningsinstanties op een gezin worden geplaats, is onderlinge samenwerking van groot belang.

Partnergeweld; de verschillende vormen van vernedering

Partnergeweld is een vorm van geweld die vaak voorkomt in alle sociale milieus binnen de samenleving. Praten over partnergeweld is een 'taboe' en zowel het slachtoffer als de dader hebben vaak te make…

Het huisverbod; de oplossing tegen huiselijk geweld?

Het huisverbod is een juridisch beleidsinstrument dat kan worden ingezet om huiselijk geweld tegen te gaan of te voorkomen. Dit instrument bestaat nog niet heel lang, maar kent nu een wettelijke basis…

De hulpverlening bij huiselijk geweld

Hulpverlening is bij huiselijk geweld en kindermishandeling een belangrijk aspect om de slachtoffers en daders te helpen om te gaan met de situatie waarin zij zich verkeren. Voor zowel het slachtoffer…
Gepubliceerd door Muisje op 06-01-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.