Muisje » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Opzet; de verschillende vormen in het strafrecht

Opzet komt in het dagelijks leven vaak voor. Mede om deze reden heeft de Nederlandse wetgever het begrip 'opzet' als bestanddeel opgenomen in het strafrecht. Opzet in het strafrecht betekend echter wa…

De Shell en de 'doofpotmoord'

De laatste tijd wordt schending van vertrouwen en gebrek aan integriteit in de politiek besproken.Steeds vaker barst de politieke discussie los over grote multinationals niet integer handelen. Burgers…

Strafuitsluitingsgronden

In het Nederlandse strafrecht bestaan twee soorten strafuitsluitingsgronden. Een strafbaar feit is pas strafbaar als er wordt voldaan aan twee vereisten; het gedrag is wederrechtelijk en de schuld van…

Partnergeweld; de verschillende vormen van vernedering

Partnergeweld is een vorm van geweld die vaak voorkomt in alle sociale milieus binnen de samenleving. Praten over partnergeweld is een 'taboe' en zowel het slachtoffer als de dader hebben vaak te make…

Het huisverbod; de oplossing tegen huiselijk geweld?

Het huisverbod is een juridisch beleidsinstrument dat kan worden ingezet om huiselijk geweld tegen te gaan of te voorkomen. Dit instrument bestaat nog niet heel lang, maar kent nu een wettelijke basis…

Schuld; een bestanddeel uit het strafrecht

Schuld is samen met opzet en wederrechtelijkheid één van de belangrijkste bestanddelen in het Nederlandse strafrecht. Voordat het begrip schuld in beeld komt, moet aan een aantal voorwaarden worden vo…

De straffen binnen het strafrecht

Wanneer iemand de normen, die de samenleving heeft gesteld overtreedt, volgen er sancties. In het Nederlandse strafrecht wordt onder sancties verstaan 'straffen en maatregelen'. Een straf kan alleen w…

De hulpverlening bij huiselijk geweld

Hulpverlening is bij huiselijk geweld en kindermishandeling een belangrijk aspect om de slachtoffers en daders te helpen om te gaan met de situatie waarin zij zich verkeren. Voor zowel het slachtoffer…

Bigorexia; het gevaar van een sportverslaving

Bigorexia is een stoornis waarbij sprake is van een sportverslaving. Wie aan bigorexia lijdt, kan niet meer zonder sport en voelt zich 'onwel' waarneer hij of zij geen sportieve activiteiten kan uitvo…

De springersknie (jumpers knee)

De springersknie (jumpers knee) is een veel voorkomende sportblessure bij tennis, badminton en andere 'snelle' sporten. De springerknie is een overbelastingsblessure bij de aanhechting van de knieschi…